Onze werkwijze

Afspraak

De eerste afspraak met u is geheel vrijblijvend en bedoeld om te oriënteren en u te informeren over de mogelijkheden. Met dit gesprek proberen wij een beeld te vormen van uw ideeën en wensen zodat wij een passend ontwerp kunnen creëren. Tijdens de eerste afspraak zal ook uw tuin worden ingemeten om een juiste maatvoering van het schetsontwerp te garanderen. Met deze gegevens kunnen wij voor u aan het werk.
Binnen 14 dagen zal u een schetsontwerp ontvangen met een offerte.

Ontwerp

Het schetsontwerp geeft een goed beeld hoe uw tuin ingedeeld kan worden. In deze fase is de beplanting niet geheel uitgewerkt, het is wel duidelijk waar de bomen, hagen en borders zullen komen. Bij het verstrekken van de opdracht werken wij voor u een beplantingsplan gratis uit. Uiteraard kunnen wij ook werkzaamheden uitvoeren in samenwerking met uw eigen tuinarchitect.

Start project

In overleg met u zullen wij samen een startdatum afspreken. Tijdens het project zal er voldoende ruimte zijn voor uitleg van de volgorde van de werkzaamheden en de vooruitgang hiervan. Als tijdens het werk aanpassingen moeten plaatsvinden van bijvoorbeeld een extra lichtpunt, dan is dit altijd bespreekbaar. Eventuele kosten hiervan worden met u eerst overlegd. Wij streven ernaar het project zo snel mogelijk af te ronden.

aanleg tuinen

Het project

Door onze bedrijfsstructuur heeft u één aanspreekpunt tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden. Hierdoor kunt u gemakkelijk in overleg treden met de projectleider bij eventuele vragen of opmerkingen. Tijdens de werkzaamheden trachten wij er zorg voor te dragen dat u en uw omgeving zo min mogelijk hinder ondervinden.

Als echte hoveniers houden wij rekening met de natuur. Dit leidt tot een zorgvuldige omgang met flora, fauna en onze afvalstromen.

Afronding project

Als het project is afgerond wordt er met u besproken of het naar wens is uitgevoerd. Natuurlijk hopen wij op een herhaling van de fijne samenwerking. Wij kunnen bijvoorbeeld uw tuin onderhouden door middel van een onderhoudscontract.